Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Zoals op onze jaarplanner staat vermeld is er op woensdag 20 november een ontwikkeldag.

Dit betekent dat er op deze dag géén lessen zijn!

Op 28 november ontvangen we de onderbouw leerlingen (net zoals indertijd uw zoon of dochter) voor een doedag.
Ook dan zijn alléén die leerlingen van ons aanwezig, die dit ondersteunen (zie jaarrooster op site).

Met vriendelijke groet,

Team TCPL

 

Direct naar