Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen klas 4,

Voor klas 4 TCPL geldt dat het afmaken van het PTA (cijfers in SOM) met ingang van komende week zal doorgaan voor een aantal praktijkopdrachten. Dit betekent dat de leerlingen die opdrachten op school komen maken die niet thuis gemaakt kunnen worden.

  • Leerlingen krijgen die planning per mail.
  • In SOM wordt het rooster gepubliceerd.
  • Het rooster kan per klas/leerling verschillen.
  • Uiteraard volgen wij de veiligheidsrichtlijnen vanuit het ministerie en RIVM. Afstand tot elkaar en schoonmaken van de ruimte en apparatuur volgens die richtlijnen.
  • Leerlingen die zich daar niet aan houden, worden weggestuurd.
  • Leerlingen die ziek zijn/lichte klachten hebben zoals hoesten en verkoudheid, worden nadrukkelijk verzocht om niet naar school te komen. Wij zullen deze leerlingen niet toe laten.
  • Ouder(s)/verzorger(s) wordt dringend verzocht de leerling, zoals gebruikelijk, voor 8:30 op de betreffende dag af te melden als de leerling niet kan komen.
  • Mochten er van jullie kant vragen zijn, neem dan s.v.p. contact op met de mentor.

 

Ten slotte willen wij jullie hartelijk bedanken voor de medewerking en wensen wij jullie succes, sterkte en een goede gezondheid toe. 

 

Team TCPL

Updates TCPL ivm Corona virus
Direct naar