Som leerlingvolgsysteem

unnamedwghxqdcy_400x400

Techniekcollege Parkstad LImburg

Naam: (naam van de leerling)
Klas: (klasnaam)

Beste ouder/verzorger,

Docenten registreren op dit moment in Magister en Som Today de aan en afwezigheid van de leerlingen. Hierin geven zij ook het huiswerk op. Som Today is zelfs nog gesplitst in de leerlingen van Holz en de overige BcPL-leerlingen. De school heeft na goedkeuring van de directie besloten om de resterende maanden van het schooljaar die registratie in één omgeving te doen: Som Today.

Voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) die gewend zijn aan Magister wordt dat even wennen. Helaas kan dat alleen via het internet, want de app werkt (nog) niet.

Voor volgend schooljaar nemen we een definitieve beslissing met welk systeem we in de toekomst gaan werken.

Er zijn voor uw zoon / dochter nieuwe inloggegevens aangemaakt voor SOM Today. Deze gegevens zijn verzonden naar het school e-mail adres van uw zoon / dochter en worden verstuurd naar u huisadres. .

Het E-Mail adres met gegevens Som Today: (emailadres van u zoon/dochter)

Inloggen e-mail (webmail: www.outlook.office365.com)

Inloggen op SOM Today kunt u via deze link https://somtoday.nl/

U krijgt vervolgens een inlogscherm waar u de school moet selecteren.

Hier vult u in: mijnschoolnet-LANDGRAAF

Verder moet u de inloggegevens gebruiken, die naar de bovenstaande schoolmail van uw zoon / dochter zijn gezonden.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Mochten er nog verdere vragen zijn kunt u deze natuurlijk altijd even telefonisch stellen.

Met vriendelijke groet,

Techniekcollege Parkstad Limburg TCPL

Direct naar