Verlof

De leerling laat zijn ouder hiervoor contact opnemen met de school op telefoonnummer 0880272600. Gaat het om verlof voor één dag kan de administratie of leerlingen zorg dit beoordelen en toestaan. Bij een aanvraag voor geoorloofd verzuim van méér dan een dag dienen de ouders dit met de teamleiding op te nemen.

Direct naar