De leerling levert een verlofbriefje (verlofaanvraag bijlage 2) in bij lokaal B04. Het verlofbriefje moet door één van de ouders/verzorgers ondertekend worden en wordt ingeleverd bij de time-out medewerker/administratie (minimaal 1 dag van tevoren ). Bij een aanvraag voor geoorloofd verzuim van méér dan een dag dienen de ouders schriftelijk een verlofaanvraag in en zal de teamleiding beslissen of deze goedgekeurd wordt.

Direct naar