Regeling inhalen PTA- toetsen (leerjaar 3 en 4)

De verantwoordelijkheid voor het maken van alle PTA-werken ligt bij de docent, leerling en ouders. Samen zorgen we voor resultaat.
Als een leerling een PTA-werk gemist heeft:
– Zal de docent een afspraak moeten maken met de leerling om de toets in te halen.
– Komt de leerling niet wordt dit doorgegeven aan ouder(s) en/of verzorger(s) en een nieuwe inhaal afspraak gemaakt.
– Komt de leerling dan weer niet, wordt dit doorgegeven aan de teamleiders. Deze roepen de leerling op en nemen een besluit voor een mogelijk laatste kans.
– Komt de leerling dan niet, noteert de docent het cijfer 1.
– De docent vult het onregelmatigheidsformulier in.
– Dit cijfer moet doorgegeven worden aan de directeur en deze geeft dat door aan de inspectie.

Recente berichten

Meest gelezen onderwerpen

Direct naar