Procedure “time-out” en “lesverwijdering”

Een docent(e) kan op twee manieren een leerling uit de les een time-out/lesverwijdering geven:

1. Een leerling kan een “time-out” krijgen. Deze methode kan worden gebruikt om een leerling even af te laten koelen. De leerling gaat dan met een ingevulde gele kaart naar de time-out (B04). Wanneer de leerling weer in staat is de les te hervatten mag hij/zij terug naar de les.

2. Wanneer door een leerling het lesgeven ernstig verstoord/belemmerd wordt, kan hij/zij een gele kaart krijgen. Dit is dus een uiterst middel, als andere interventies niet werken of niet mogelijk zijn. Bij een lesverwijdering is de volgende procedure van toepassing:

 Lesverwijdering gaat samen met een kort ingevulde gele kaart en werk voor de leerling.
 Eén kaart per leerling! De docent(e) maakt hiervan een incident aan in SOM. (zie bijlage voor handleiding registratie)
 De leerling meldt zich met de gele kaart direct bij de time-out voorziening. (B04)
 Hier wordt de leerling opgevangen en vindt registratie plaats.
 De leerling omschrijft op de kaart de toedracht die tot de lesverwijdering leidde en geeft hierop zijn/haar reactie.
 Bij de time-out voorziening (lokaal B04) vindt een gesprek plaats met de leerling over de
lesverwijdering en een mogelijke oplossing van het probleem.
 De leerling gaat een paar minuten voor het einde van de les terug naar de docent(e) met de ingevulde gele kaart en maakt een afspraak voor een gesprek.
 De docent zorgt ervoor dat de volledig ingevulde gele kaart bij de time-out medewerker terecht komt.
 De docent(e) bespreekt tijdens de afspraak het voorval en de reactie van de leerling, probeert het probleem met de leerling op te lossen, maakt afspraken en treft eventueel maatregelen.
 Daarna levert hij/zij een kort verslag (incident) van het gesprek in SOM.
 Bij ernstige problemen kan er een gesprek plaatsvinden tussen leerling en docent(e) bij de time-out voorziening, waarbij de medewerker van de time-out voorziening bemiddelend optreedt.

3. Na 4 gele kaarten (binnen 1 periode/6 weken) neemt de mentor contact op met ouder(s)/verzorger(s) en leerling voor een gesprek en wordt er een passende maatregel getroffen.

Pak jij bij ons de sleutel voor een toekomst in Techniek?
Zondag 7 November.
Open Dag op Techniekcollege Parkstad Limburg.
Van 10:00 tot 14:00uur.

 

Mvg TCPL

Updates TCPL ivm Corona virus
Direct naar