Procedure “time-out” en “lesverwijdering”

Een docent(e) kan op twee manieren een leerling uit de les een time-out/lesverwijdering geven:

1. Een leerling kan een “time-out” krijgen. Deze methode kan worden gebruikt om een leerling even af te laten koelen. De leerling gaat dan met een ingevulde gele kaart naar de time-out (B03). Wanneer de leerling weer in staat is de les te hervatten mag hij/zij terug naar de les.

2. Wanneer door een leerling het lesgeven ernstig verstoord/belemmerd wordt, kan hij/zij een gele kaart krijgen [lesverwijdering]. Dit is dus een uiterst middel, als andere interventies niet werken of niet mogelijk zijn. Bij een lesverwijdering is de volgende procedure van toepassing:

 Lesverwijdering gaat samen met een kort ingevulde gele kaart en werk voor de leerling.
 Eén kaart per leerling! De docent(e) maakt hiervan een incident aan in SOM. (zie bijlage voor handleiding registratie)
 De leerling meldt zich met de gele kaart direct bij de time-out voorziening. (B03)
 Hier wordt de leerling opgevangen en vindt registratie plaats.
 De leerling omschrijft op de kaart de toedracht die tot de lesverwijdering leidde en geeft hierop zijn/haar reactie.
 Bij de time-out voorziening (lokaal B04) vindt een gesprek plaats met de leerling over de
lesverwijdering en een mogelijke oplossing van het probleem.
 De leerling gaat een paar minuten voor het einde van de les terug naar de docent(e) met de ingevulde gele kaart en maakt een afspraak voor een gesprek.
 De docent zorgt ervoor dat de volledig ingevulde gele kaart bij de time-out medewerker terecht komt.
 De docent(e) bespreekt tijdens de afspraak het voorval en de reactie van de leerling, probeert het probleem met de leerling op te lossen, maakt afspraken en treft eventueel maatregelen.
 Daarna levert hij/zij een kort verslag (incident) van het gesprek in SOM.
 Bij ernstige problemen kan er een gesprek plaatsvinden tussen leerling en docent(e) bij de time-out voorziening, waarbij de medewerker van de time-out voorziening bemiddelend optreedt.

3. Na 4 gele kaarten (binnen 1 periode/ 6 weken) neemt de mentor contact op met ouder(s)/verzorger(s) en leerling voor een gesprek en wordt er een passende maatregel getroffen.

Updates TCPL ivm Corona virus

Updates TCPL ivm Corona virus

Corona regels update 25 januari 2022
Heerlen, 27 januari 2022
Corona Update 19-12-2021
Heerlen, 19 december 2021
Corona Update 26-11-2021
Heerlen, 29 november 2021
Corona Update 06-11-2021, mondkapjesplicht,
Heerlen, 5 november 2021
Update Coronamaatregelen per 25 september
Heerlen, 25-9-2021
Corona maatregelen start schooljaar TCPL 21-22
Heerlen, 03-09-2021

Update Corona maatregelen 22-6
Heerlen, 22 juni 2021

Centrale examens afgelast, schoolexamens worden leidend
mrt 25, 2020

TCPL leerjaar 4 geen afname proefwerken/SE toetsen wk13
mrt 23. 2020

Veelgestelde vragen over het corona virus en de school
mrt 20, 2020

Update Corona 16 maart + boeken ophalen 17 maart
mrt 16, 2020

Bericht TCPL over Corona 15-3
mrt 15, 2020

Update Corona-virus 13-03-2020
mrt 13, 2020

ONTWIKKELINGEN M.B.T. HET CORONA-VIRUS
mrt 2, 2020

Direct naar