Dyslexie

Leerlingen met dyslexie werken langzamer en kunnen hun aandacht bij schriftelijke taken moeilijker verdelen over deelaspecten. Ze raken sneller vermoeid dan niet-dyslectische leerlingen. In overleg met mentor  kunnen hulpmiddelen of afspraken gemaakt worden die de leerling helpen het moeizame werk gemakkelijker te maken:

 

  • Ingesproken tekst
  • Het mogen voorbereiden van een tekst op een ander rustig moment
  • De werktijd verlengen
  • De hoeveelheid werk verminderen
  • Vrijstellen van de taak
  • Groter lettertype en/of afdruk bij proefwerken
  • Geel papier als ondergrond voor proefwerken

 

Het softwareprogramma  Kurzweil is ter ondersteuning van het lezen, schrijven, spellen en studeren op school aanwezig. Dit programma kan de tekst hardop lezen, waarbij de leerling de teksten kan meelezen. De laptop die hiervoor nodig is, dient de leerling zelf aan te schaffen. Verantwoording daarvoor draagt de leerling zelf. Dit geldt ook voor schade aan dit apparaat.
Dedicon biedt een aantal van onze boeken ook digitaal aan. Leerlingen/ouders kunnen die, na overleg, daar aanschaffen en ons de rekening laten terugbetalen.

Recente berichten

Meest gelezen onderwerpen

Direct naar