Leerlingen met dyslexie werken langzamer en kunnen hun aandacht bij schriftelijke taken moeilijker verdelen over deelaspecten. Ze raken sneller vermoeid dan niet-dyslectische leerlingen. In overleg met mentor kunnen hulpmiddelen of afspraken gemaakt worden die de leerling helpen het moeizame werk gemakkelijker te maken:

 Een kaart met spellingsregels
 Een maatje dat een tekst voor hem/haar voorleest
 Ingesproken tekst
 Het mogen voorbereiden van een tekst op een ander rustig moment
 De werktijd verlengen
 De hoeveelheid werk verminderen
 Vrijstellen van de taak

Het softwareprogramma Kurzweil is ter ondersteuning van het lezen, schrijven, spellen en studeren op school aanwezig. Dit programma kan de tekst hardop lezen, waarbij de leerling de teksten kan meelezen.

Direct naar