Dyslexie

Leerlingen met dyslexie werken langzamer en kunnen hun aandacht bij schriftelijke taken moeilijker verdelen over deelaspecten. Ze raken sneller vermoeid dan niet-dyslectische leerlingen. In overleg met mentor kunnen hulpmiddelen of afspraken gemaakt worden die de leerling helpen het moeizame werk gemakkelijker te maken:

 Een maatje dat een tekst voor hem/haar voorleest
 Ingesproken tekst
 Het mogen voorbereiden van een tekst op een ander rustig moment
 De werktijd verlengen
 De hoeveelheid werk verminderen
 Vrijstellen van de taak
 Groter lettertype en/of afdruk bij proefwerken

Het softwareprogramma Kurzweil is ter ondersteuning van het lezen, schrijven, spellen en studeren op school aanwezig. Dit programma kan de tekst hardop lezen, waarbij de leerling de teksten kan meelezen. Dedicon biedt een aantal van onze boeken ook digitaal aan. Leerlingen/ouders kunnen die, na overleg, daar aanschaffen en ons de rekening laten terugbetalen.

Pak jij bij ons de sleutel voor een toekomst in Techniek?
Zondag 7 November.
Open Dag op Techniekcollege Parkstad Limburg.
Van 10:00 tot 14:00uur.

 

Mvg TCPL

Updates TCPL ivm Corona virus
Direct naar