Bureau Voortijdig Schoolverlaten (VSV)

Eén dagdeel in de week zal de leerplichtambtenaar op school aanwezig zijn.
Tijdens dit dagdeel zal zij leerlingen aanspreken die vaker te laat komen of spijbelen (zie ook Procedure Verzuimafhandeling).

Direct naar