Bureau Voortijdig Schoolverlaten (VSV)

Eén dagdeel in de week zal de leerplichtambtenaar op school aanwezig zijn.
Tijdens dit dagdeel zal zij leerlingen aanspreken die vaker te laat komen of spijbelen (zie ook Procedure Verzuimafhandeling).

Pak jij bij ons de sleutel voor een toekomst in Techniek?
Zondag 7 November.
Open Dag op Techniekcollege Parkstad Limburg.
Van 10:00 tot 14:00uur.

 

Mvg TCPL

Updates TCPL ivm Corona virus
Direct naar