De leerplichtwet stelt dat jongeren tot 18 jaar leerplichtig zijn. Daarna begint de ‘kwalificatieplicht’. Dat wil zeggen dat je minimaal een niveau 2 opleiding MBO moet afronden. TCPL verwacht van jou dat je op tijd en altijd in de les bent. Dat geldt uiteraard ook als je stage loopt: ook bij je stagebedrijf kom je op tijd, volgens de afspraken die daar gelden. Spijbelen is er dus niet bij! Je wordt geacht van maandag tot en met vrijdag beschikbaar te zijn van 8.30-17.00 uur.
De school werkt samen met bureau VSV. Dat betekent dat de leerplichtambtenaar op de hoogte gebracht wordt van ongeoorloofd verzuim, zoals dit in de wettelijke regels is opgenomen. De school is verplicht dit te melden. De leerplichtambtenaar zal passende maatregelen treffen.

Direct naar