PTA

PTA TcPL Leerjaar 3 & 4
TOELICHTING PTA 2017-2018
* Er zijn diverse tabbladen: voor AVO-vakken leerjaar 3 en 4, basis en kader, voor keuzedelen en voor het profieldeel
* De codes die in het PTA staan, zijn terug te vinden in SOM
* Voor vragen over een toets kan contact opgenomen worden met de vakdocent van het betreffende vak.
Toetsvormen: S Schriftelijk
M Mondeling
W Werkstuk
Pr Praktische opdracht
Div Divers
St Stage
LOB: LOB staat voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding en wordt als een rode draad door de schoolcarrière/schoolloopbaan van de leerling aangeboden.
De leerling is eigenaar van zijn/haar eigen loopbaanproces en het eigen loopbaandossier.
In de oriëntatiefase van de onderbouw is door middel van de opdrachten zoals beschreven in het LOB-schoolplan een keuze gemaakt voor een profiel dat het beste past bij de leerling.
Tijdens deze keuze lag de nadruk op de loopbaancompetenties Kwaliteiten- en Motievenreflectie.
In de bovenbouw worden deze loopbaancompetenties verder ontwikkeld en aangevuld met de loopbaancompetenties Werkexploratie, Loopbaansturing en Netwerken.
Door middel van diverse activiteiten zoals beschreven in het LOB-schoolplan bouwt de leerling een eigen loopbaandossier op met hierin een verzameling van kwaliteiten, ervaringen en reflectieverslagen
De leerling wordt zich bewust van wat hij/zij wel en niet kan en wat hij/zij verder wil ontwikkelen.
Dit gebeurt door het voeren van loopbaangesprekken met de loopbaancoach en het bewust worden van de ontwikkeling op gebied van de eigen loopbaan.
Aan de hand van het loopbaandossier en de bijbehorende opdrachten voldoet de leerling aan zijn/haar LOB.
Voor een overzicht van activiteiten verwijzen wij naar het LOB-schoolplan schooljaar 2017-2018.

Downloaden (PDF, 362KB)


Downloaden (PDF, 248KB)


Downloaden (PDF, 250KB)


Downloaden (PDF, 235KB)


Downloaden (PDF, 232KB)


Downloaden (PDF, 231KB)


Downloaden (PDF, 231KB)


Downloaden (PDF, 205KB)

 

Direct naar