Beste ouder(s)/verzorger(s),

Op maandag 2 september a.s. houden wij voor de ouder(s)/verzorger(s) van klas 4 Techniek een infoavond. Deze zal plaatsvinden op het Techniekcollege Parkstad Limburg aan de Schandelermolenweg 21. U vindt de ingang door vanaf de parkeerplaats langs de afdeling motorvoertuigen het pad te volgen naar de hoofdingang.

Het programma voor de avond is als volgt:

Basisklassen:
4Bb1, 4Mb1, 4Mb2, 4Pb1 en 4Pb2
    Kaderklassen:
4Bk1, 4Mk1, 4Mk2, 4Mk3, 4Pk1, 4Pk2 en 4Pk3
19.00 uur Ontvangst in de aula
Informatie van de teamleiding
  20.00 uur Ontvangst in de aula
Informatie van de teamleiding
  Uitleg PTA/voorbereiding examinering/ mentorbijeenkomst     Uitleg PTA/voorbereiding examinering/ mentorbijeenkomst

We hopen zo veel mogelijk ouder(s)/verzorger(s) op deze avond te mogen begroeten en van deze belangrijke informatie te voorzien.

Met vriendelijk groet,

Bevk/Amin El Ouazghari
Teamleiding TCPL

Direct naar