Heerlen, 2 juni 2021

 

Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s),

Vanaf 7 juni gaan we alle dagen open voor de derdejaars leerlingen. De 1,5m afstand tussen leerlingen vervalt maar de overige basisregels blijven gelden:

  • Houd 1,5m afstand tot medewerkers van de school;
  • Draag een mondkapje wanneer je je verplaatst door het gebouw en bij vakken waar de 1,5m afstand niet te waarborgen is (denk aan hulp door de docent bij praktijk);
  • Was regelmatig je handen grondig met water en zeep en gebruik het ontsmettingsmiddel bij het betreden van de school en klas.
  • Hoest en nies in je elleboog; gebruik papieren zakdoekjes;
  • Schud geen handen;
  • Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen. Dit geldt ook wanneer een van de gezinsleden last heeft van koorts of benauwdheidsklachten of positief getest is op het coronavirus.
  • Volg ten alle tijden de instructies al van het personeel.

Zelftesten
Daarnaast zijn er in lokaal B03 twee zelftesten af te halen om jezelf twee keer per week thuis te testen. Het zelftesten blijft vrijwillig, maar het OMT stelt dit als een belangrijk hulpmiddel om de school een veilige plek te houden. We willen je dan ook vragen om deze zelftesten, waar nodig met hulp van je ouders, twee keer per week preventief te doen, dus wanneer je geen klachten hebt. Op deze manier kunnen besmettingen heel snel worden vastgesteld en verkleinen we de kans op een uitbraak op school. Alleen op die manier kunnen we de komende periode op een verantwoorde manier onderwijs  bieden. De zelftesten zijn bedoeld om vroegtijdig besmettingen op te sporen. Is de test positief blijf dan thuis en maak een afspraak bij de GGD voor de echte test.

Als de uitslag van de test bij de GGD negatief is, mag je weer naar school. Moet je in quarantaine, meld je dan ziek volgens de normale procedure op school.

Veilige plek
We hebben samen de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de school een veilige plek blijft voor medewerkers en leerlingen. We rekenen er dan ook op dat iedereen zich houdt aan de basisregels en hopen dat iedereen meewerkt aan het preventief zelftesten. Alleen dan kunnen we de laatste weken van het schooljaar op een goede manier fysiek onderwijs bieden.

Op dit moment wordt gewerkt aan de roosters en de praktische invulling. Vanaf 4 juni staat rooster in SOM. Behoor jij of iemand uit je huishouden tot een risicogroep of heb je vragen, meld je dan bij je mentor.

 

Met vriendelijke groet,

Amin Elouazghari / Lixel Bevk.

 

Direct naar