opening scholen voor vo na zomervakantie

Beste ouders/verzorgers, leerlingen,

Na de zomervakantie mogen de scholen voor voortgezet onderwijs weer volledig open. Dat betekent dat alle leerlingen weer fysiek onderwijs kunnen volgen op school, in volledige klassen. Het exacte lesrooster wordt aan het begin van het nieuwe schooljaar bekendgemaakt aan de leerlingen.

Leerlingen hoeven in het nieuwe schooljaar geen 1,5m afstand meer tot elkaar te houden. Wel moeten ze afstand houden tot het personeel. Daarnaast blijven ook de volgende maatregelen gelden:

  • Was regelmatig je handen.
  • Hoest en nies in je elleboog;
  • Blijf thuis bij klachten (neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, koorts boven 38 graden of plotseling verlies van reuk of smaak);
  • Blijf thuis wanneer iemand uit het huishouden koorts boven 38 graden en/of benauwdheidsklachten heeft;
  • Volg de instructies van het personeel op.

Ontwikkelen leerlingen gedurende de dag klachten, dan gaan ze naar huis. Ouders/verzorgers worden hiervan op de hoogte gesteld. Bij koorts en/of benauwdheidsklachten worden ook eventuele broers of zussen ingelicht en naar huis gestuurd. Ook personeelsleden met klachten blijven thuis of gaan naar huis wanneer ze gedurende de dag klachten krijgen.

Wilt u als ouder/verzorger de school bezoeken, dan wordt u verzocht telefonisch een afspraak te maken. We stellen u dan vragen over uw gezondheid om te bepalen of u de school kunt bezoeken of dat de afspraak op een andere manier moet plaatsvinden.

Mocht zich onverhoopt gedurende de zomervakantie een situatie voordoen waardoor de scholen na de zomervakantie toch niet volledig open kunnen of waardoor andere maatregelen gelden, dan informeren we iedereen daarover per email en de website. Behoort iemand uit het huishouden tot een risicogroep? Of zijn er andere vragen? Neem contact op met de teamleider/mentor.

Bedankt voor de inzet, flexibiliteit, medewerking en het vertrouwen. Voor nu in ieder geval een prettige vakantie toegewenst. We hopen alle leerlingen na de vakantie in goede gezondheid weer te mogen begroeten.

 

Met vriendelijke groet,

Teamleiding TCPL

Recente berichten

Meest gelezen onderwerpen

Direct naar