Unieke Samenwerking

lvo-wit

Unieke samenwerking tussen de besturen SVOPL en LVO

Unieke samenwerking tussen de besturen SVOPL en LVO

Het Techniek College Parkstad Limburg (TCPL) is het resultaat van een unieke samenwerking tussen twee stichtingen te weten: Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVOPL) en Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). Het TCPL biedt techniekonderwijs aan voor het derde en vierde leerjaar VMBO Basis en VMBO Kader. Onze leerlingen hebben de eerste twee leerjaren, de onderbouw, voornamelijk doorgebracht op de locaties: Herle, Emmacollege, Brandenberg en Holz. Daarnaast stromen leerlingen in bij de overgang van klas 2 naar 3 van de andere scholen in de regio .

De leerlingen van SVOPL worden onder Herlecollege (16VM) en ingeschreven. De leerlingen van LVO onder Emmacollege (05FJ).
De leerlingen zitten in gemixte groepen en krijgen van een gemixt team les.

Het team is één en de leerlingen ervaren ook geen verschil.

We zijn het bewijs dat dit kan. Daar zijn we trots op.