ONTWIKKELINGEN M.B.T. HET CORONA-VIRUS

Maandag, 2 maart 2020, worden de lessen op Techniek College Parkstad Limburg hervat na de carnavalsvakantie. In de afgelopen dagen is veel aandacht geweest voor het corona-virus en mogelijke besmetting. Ook zijn er gevoelens van onrust over de risico’s. Verschillende instellingen waaronder ook onderwijsinstellingen hebben inmiddels besluiten genomen over bijvoorbeeld het al of niet laten doorgaan van schoolreizen.

Als het gaat om het Corona virus volgt het Techniek College Parkstad Limburg de lijn die ook bij eerdere virus-gevallen zoals de Mexicaanse griep is gevolgd. Leidend hierbij zijn voor ons de richtlijnen en adviezen die gegeven worden door de GGD. Op de site GGD Zuid-Limburg kun je deze adviezen en richtlijnen, ook specifiek voor scholen, vinden:

https://www.ggdzl.nl/professionals/infectieziekten/bestrijding-infectieziekten/coronavirus-covid-19/coronavirus/

Op basis van deze informatie zijn er nu geen redenen om over te gaan tot bijzondere maatregelen behalve het advies aan iedereen om nog meer dan anders te zorgen voor een goede hygiëne, zoals regelmatig handen wassen. De school is dus gewoon open en de lessen gaan door.

Wat betreft het eventueel schrappen van schoolreizen en/of buitenschoolse activiteiten, volgen we de adviezen van de Rijksoverheid. Op dit moment zien we geen reden om reizen nu al af te gelasten.

Wel vragen wij u om bij leerlingen die recent in gebieden zijn geweest waar uitgebreide verspreiding is en die klachten hebben, zoals koorts (38 graden) en hoestklachten en/of benauwdheid contact op te nemen met hun huisarts en niet naar school te laten komen.

Indien de situatie mocht veranderen, zullen we iedereen hierover uiteraard informeren.

Met vriendelijke groet,

Namens de teamleiding TCPL

Recente berichten

Meest gelezen onderwerpen

Direct naar