Unieke Samenwerking

lvo-wit

Jongerenwebsite Vraaghetdepolitie.nl

Hexagon Stroke
Hexagon Stroke

Graag willen we jullie laten weten dat de jongerenwebsite Vraaghetdepolitie.nl per 1 maart opgenomen wordt op www.politie.nl. De jongerenwebsite zelf gaat daarna offline.

 

Alle informatie verhuist naar politie.nl

De informatie gaat niet verloren; alles is inmiddels overgezet naar politie.nl. Eén organisatie, één website. Voor zover mogelijk is alles gelinkt aan bestaande onderwerppagina’s, en alles is vindbaar via de zoekfunctie. Voor de resterende onderwerpen is op politie.nl een nieuwe onderwerppagina gemaakt: Vraaghetdepolitie.
Hier is bijvoorbeeld informatie voor spreekbeurten en werkstukken te vinden.

 

Chat om beveiligingsredenen stopgezet

Het was vanaf het begin de bedoeling dat ook de wekelijkse jongerenchat mee zou verhuizen naar politie.nl. Helaas is eind 2023 geconstateerd dat de software die gebruikt wordt voor de chat niet meer voldoet aan de veiligheidseisen die de politie daar anno 2024 aan stelt. Het is niet gelukt om dat te herstellen. Daarom is de chat begin februari offline gehaald. We betreuren deze ontwikkeling en zoeken hard naar alternatieven voor deze waardevolle chat.
Jongeren worden uitgenodigd om intussen hun vragen te stellen in een DM aan het Instagramaccount @Vraaghetdepolitie of via de algemene chat Wout op politie.nl.