Beste ouder(s)/verzorger(s) en beste leerling,

Ook dit nieuwe schooljaar zullen we rekening moeten houden met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus. Hiervoor maken we de volgende afspraken/treffen we de volgende maatregelen. Leerlingen die zich daaraan niet houden, worden naar huis gestuurd!

Alle leerlingen weer, in hele klassen, naar school;
Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden;
Zij houden wel 1,5 meter afstand van de volwassenen in het gebouw.
In de praktijklessen is die 1,5 meter niet altijd te handhaven. We verwachten dan dat leerlingen rekening houden met en luisteren naar de instructie van de docent hoe hiermee om te gaan.

Leerlingen en medewerkers die ziek zijn melden zich af (!) en blijven thuis;
Als een gezinslid last heeft van koorts of benauwdheidsklachten of positief getest is blijft diegene ook thuis;

Leerlingen volgen de aanwijzingen van medewerkers op;
Hoesten en niesen doen we allemaal in onze elleboog;
Handen wassen en desinfecteren blijft daarnaast de belangrijkste maatregel;
Hygiëne maatregelen in de klaslokalen worden opgevolgd en uitgevoerd;
Klaslokalen worden op alle mogelijke momenten geventileerd door ramen en deuren open te zetten;

Pauzes vinden plaats op de aangegeven plaatsen en bij voorkeur buiten;
Gebruik van mondkapje is een keuze die iedereen respecteert. Het mag, maar moet dus niet;

Iemand die op vakantie is geweest naar een gebied met een oranje of rood reisadvies, moet daarna 10 dagen in thuisquarantaine blijven. Kan de leerling daardoor niet naar school, meld dit als ouder/verzorger dan op school.

De school bezoeken kan alleen na telefonische afspraak. Hierbij worden enkele vragen gesteld over uw gezondheid. Als hierdoor blijkt dat er een risico is, proberen we de zaken per telefoon/mail of videobellen op te pakken. Bent u wel op school, wordt er gevraagd naar contactgegevens, zodat wij u kunnen informeren als er op school een besmetting wordt geconstateerd.

We gaan ervan uit iedereen weer op school te zien. Voel je je, ondanks de genomen maatregelen, niet voldoende veilig of behoor jij of iemand uit het huishouden tot de risicogroep, neem dan contact op met de teamleider. Samen wordt gezocht naar een passende oplossing.
Zoals aangegeven volgen wij de richtlijnen van het RIVM en de overheid op. Mochten die veranderen, dan zullen we opnieuw communiceren. Daarbij zoeken we tot 1 oktober samen met leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers naar aanvullende maatregelen om de veiligheid duurzaam te kunnen borgen, ook wanneer de omstandigheden zouden wijzigen.

Tips en ideeën zijn welkom. Neem hiervoor contact op met de mentor!
Team TCPL

Direct naar