Heropening TCPL

Beste ouders/verzorgers,

In de persconferentie van 19 mei jl. heeft premier Rutte aangekondigd dat de scholen in het voortgezet onderwijs per 2 juni aanstaande hun deuren weer openen voor leerlingen. Ook onze school bereidt zich hierop voor. We willen informatie geven over wat de opening van onze school voor de leerlingen en ouders betekent.

Wie is er welkom op school nu de school weer open is?

Het uitgangspunt van het kabinet is dat bij opening van de scholen alle leerlingen de gelegenheid krijgen om naar school te komen. We kunnen ons voorstellen dat het openen van de school tot zorgen bij ouders en leerlingen kan leiden. Omdat we veiligheid vooropstellen, vragen we u, uw zoon of dochter thuis te houden bij één van de volgenden klachten: (neus)verkoudheidsklachten, hoesten, klachten aan luchtwegen of koorts. Als één van de gezinsleden koorts of benauwdheid heeft, dan blijft ieder gezinslid thuis. U kunt uw zoon/dochter dan afmelden via: 0880272600. Dit geldt ook voor leerlingen uit risicogroepen. Ook vragen we u de school zo snel mogelijk in te lichten wanneer er sprake is van Corona-besmetting van uw zoon of dochter of in de directe omgeving.

Hoe gaat ons onderwijs eruitzien?

– Iedereen houdt 1,5 meter afstand van elkaar
– Minder leerlingen tegelijkertijd in de klas
– Digitaal (thuis)onderwijs gaat door
– We starten de eerste week (2 juni t/m 5 juni) met mentorlessen (zie SOM)
– In de daarop volgende weken (vanaf 8 juni) worden lessen op school ingepland (zie SOM)
– Pauzes worden niet gehouden dus de lestijden worden daarop aangepast
– Naast de lessen op school blijven thuiswerk lessen ingepland in SOM.

Welke veiligheidsmaatregelen zijn er genomen op school?

De school volgt de richtlijnen van het RIVM (1,5 meter afstand houden van elkaar, regelmatig en grondig de handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven bij ziekteverschijnselen etc.). Daarnaast zijn er op school gemarkeerde looproutes, hygiënemiddelen bij ieder lokaal en zullen de leerlingen zich aan specifieke regels moeten houden.

Op de school hangen er posters om extra te aandacht te vragen voor de geldende maatregelen. Dit houdt in dat leerlingen vanaf de aankomst op het schoolterrein de aanwijzingen op de posters en van de aanwezige medewerkers moeten volgen. Leerlingen mogen geen gebruik maken van kluisjes en zullen al hun persoonlijke eigendommen (inclusief jas) bij zich moeten dragen. Bij binnenkomst en bij het verlaten van een lokaal dienen leerlingen de handen te desinfecteren. We zullen extra controleren op het naleven van de maatregelen.

De facilitair medewerkers poetsen vaker en intensiever dan gebruikelijk alle gebruikte ruimtes. Zij zullen daarbij ook desinfecterende maatregelen nemen.

Openbaar vervoer

Voor de leerlingen adviseren we het volgende:
– Neem zoveel mogelijk de fiets of ander eigen vervoer
– Maak zo min mogelijk gebruik van het openbaar vervoer
– Is dit niet mogelijk? Dan vragen we u om uw kind(eren) naar school te brengen

We begrijpen dat de opstart van de school veel vraagt van onze leerlingen en u als ouder. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Samen zorgen we voor een goede opstart van de school en voor een goede gezondheid! Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en begrip. We verwelkomen onze leerlingen graag weer in de week van 2 juni volgens het in SOM gepubliceerde rooster.

Vriendelijke groeten,

Team TCPL

Recente berichten

Meest gelezen onderwerpen

Direct naar