Betreft:           De zak-slaagregeling VMBO volgens het servicedocument van het Ministerie van OCW d.d. 8 april 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerling,

Bij deze lichten wij jullie in over de zak-slaagregeling voor schooljaar 2019-2020.
Na het afronden van je PTA, alle kolommen in SOMtoday zijn dus gevuld en voldaan, gelden de volgende regels;

 1. Je eindcijfer wordt op een heel cijfer afgerond. Een 5,49 wordt een 5 en een 5,50 wordt een 6.
 2. Nederlands moet minstens met een 5,0 worden afgesloten.
 3. De rekentoets telt niet mee.
 4. – keuzevakken: deze moeten minstens met een 4 worden afgesloten.
  – het aantal toegestane onvoldoendes: één 4 of twee 5-en is/zijn toegestaan, als dit gecompenseerd wordt door één 7 bij een ander vak.
 5. LO én CKV moeten met een voldoende worden afgesloten.

Je bent geslaagd als je voldoet aan de eerste 5 punten. Uitslag van het SE is 4 juni. Op 4 juni word je gebeld door je mentor en hoor je of je geslaagd of gezakt bent.

Een leerling die is gezakt kan deelnemen aan maximaal 3 RV-toetsen (Resultaat Verbeteringstoetsen). Eén van die 3 is de RV-toets van het profielvak (= het praktijkvak) en de andere twee van de avo-vakken (Nederlands, Engels, wiskunde, nask en maatschappijleer).

Wanneer ben ik geslaagd in een leer-werktraject?

 1. Je eindcijfer voor Nederlands een 6 of hoger is.
 2. Je voor geen enkel beroepsgericht keuzevak lager dan een 4 hebt gehaald.
 3. Je combinatiecijfer een 6 of hoger is.
 4. Je eindcijfer voor het beroepsgerichte keuzevak een 6 of hoger is.

Resultaatverbeteringstoetsen:

 1. Het cijfer van de RV-toets wordt afgerond op 1 decimaal; dit cijfer telt voor 50% mee voor het eindcijfer; daarnaast telt het gemiddelde van het SE (SchoolExamen) voor 50% mee.
  Let op: is het gemiddelde van beide cijfers lager dan het SE-cijfer, dan telt het SE-cijfer!
 2. Leerlingen mogen ook vrijwillig een RV-toets maken. Dit om hun resultaat te verbeteren met het oog op hun vervolgopleiding.
 3. De RV-toetsen worden na 4 juni tot einde schooljaar afgenomen.
 4. Na afname en correctie wordt de definitieve uitslag van de herkansing bepaald.

Mochten er voor u nog vragen of onduidelijkheden zijn dan kunt u contact opnemen met de teamleiding van TCPL of de mentor van uw zoon of dochter.

Met vriendelijke groet, pas goed op elkaars gezondheid en toch ook een fijne Pasen,

Teamleiding TCPL

Updates TCPL ivm Corona virus
Direct naar