Heerlen, 5 februari 2021

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) en beste leerling,

Jullie hebben begrepen dat de scholen tot minimaal 1 maart niet volledig/normaal open gaan.
Voor TCPL wordt het rooster dus voortgezet zoals dat nu wordt uitgevoerd. SOM is daarin leidend.

Verwacht wordt  dat vóór 15 februari landelijk een beslissing genomen wordt over de centrale examens voor de vierdejaars leerlingen. Wat er ook besloten wordt, het schoolpunt (men noemt dat schoolexamen) is ontzettend belangrijk. Dit schoolpunt (=schoolexamen) bepaalt voor 50 % of de leerling slaagt als er wel centrale examens zijn en voor 100% als er geen centrale examens zijn. Hard werken voor een goed schoolcijfer (=schoolexamen) is dus altijd van groot belang.

A.s. maandag 8 februari is een ontwikkeldag gepland en zijn er geen lessen.
Vrijdag 12 februari is na 12:30 geen les meer.

Zoals jullie gewend zijn, zullen we jullie op de hoogte houden als de maatregelen of besluiten weer om communicatie vragen.

Met vriendelijke groet,

 

Team TCPL

Direct naar