Heerlen, 03-09-2021

Beste leerlingen, ouders/verzorgers,

Het nieuwe schooljaar staat op het punt van beginnen. Wij hebben er zin in. Hopelijk geldt dat ook voor onze leerlingen.

Dit schooljaar start nog met maatregelen rondom het bestrijden van het coronavirus. Als uitgangspunt voor de regels op school gebruiken we steeds het protocol ‘Onderwijs tijdens corona’ van de VO-Raad.

Op school hanteren we de volgende regels:

  • Leerlingen en medewerkers dragen een mondkapje wanneer ze zich door het schoolgebouw verplaatsen. In ieder geval op de gangen, maar ook wanneer je loopt in de kantine, en andere plekken in het gebouw; Daarnaast kan een docent vragen het op te doen als hij/zij iets moet uitleggen binnen de 1,5m;
  • Leerlingen en medewerkers houden 1,5m afstand van elkaar. Leerlingen onderling hoeven geen afstand te houden;
  • Was regelmatig je handen en hoest/nies in je elleboog;
  • In de lokalen gebruik je de daarvoor bestemde middelen om handen en tafels schoon te maken;
  • Er wordt geventileerd door het openzetten van ramen en deuren;
  • Bij gezondheidsklachten blijf je thuis en laat je je testen.
  • Het gebouw wordt ook door het MBO gebruikt, daardoor geldt als aanvullende maatregel dat er maar 75 personen tegelijk in een ruimte mogen zijn. Die regel geldt hier ook voor het vmbo in de kantine.

In de zomervakantie heeft de regering nieuwe regels bekendgemaakt rond zelftesten en bij een besmetting in je omgeving:

Je bent niet of niet geheel gevaccineerdJe bent volledig gevaccineerd of je hebt minder dan 6 maanden geleden corona gehad
– Dringend advies is 2 keer per week een zelftest afnemen. Deze zijn af te halen in lokaal B03.
– Je gaat thuis in quarantaine als je in contact bent geweest met een besmet persoon en laat je na 5 dagen testen bij de GGD;
– Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen bij de GGD.
– Je hoeft geen zelftest te doen;
– Je hoeft niet in quarantaine;
– Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen door de GGD.

Zijn er nog vragen, stel deze dan bij de mentor.

Met vriendelijke groet,

A. Elouazghari/L. Bevk

Direct naar