Centrale examens afgelast, schoolexamens worden leidend

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

Zoals aangekondigd door minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs vervallen alle centrale examens dit schooljaar. Op basis van de resultaten van de schoolexamens wordt bepaald of leerlingen een diploma behalen.

Voor het afnemen van schoolexamens – het PTA (cijfers in SOM) – is extra tijd gegeven tot begin juni. Van deze tijd gaan wij dan ook gebruikmaken om de schoolexamens op een goede en veilige manier af te kunnen nemen. We willen leerlingen, in deze toch al onzekere situatie, een kans geven om hun diploma te behalen.

We nemen op dit moment de volgende maatregelen:

  • Deze week vervallen alle schoolexamens. Wij informeren de leerlingen over het vervolg van de afname van de schoolexamens.
  • We roepen leerlingen op om te blijven studeren/werken aan opdrachten in SOM.
    Op een andere moment moet je alsnog je schoolexamens, wellicht in aangepast vorm, afleggen. Daar is het oefenwerk voor nodig.
  • De schoolexamenperiode wordt verlengd tot begin juni. Daarna vinden de herkansingen plaats.
  • In ieder geval tot 6 april worden geen schoolexamens afgenomen op school. Afhankelijk van de situatie en de dan geldende richtlijnen van het RIVM wordt bekeken of het vanaf dat moment mogelijk en nodig is om enkele schoolexamens toch op school af te nemen.
    De veiligheid en gezondheid van onze leerlingen en medewerkers staat daarbij op de eerste plaats.
  • Als dit betekent dat het PTA aangepast moet worden informeren we u daarover.

Er wordt landelijk een nieuwe zak- en slaagregeling vastgesteld. In deze regeling wordt opgenomen wanneer leerlingen, op basis van de resultaten van de schoolexamens, geslaagd of gezakt zijn.
Na afname van de schoolexamens begin juni krijgen leerlingen herkansings- en beroepsmogelijkheden, zoals normaal ook het geval zou zijn geweest.
De minister geeft aan dat hierover zo snel mogelijk meer informatie volgt. Hierover zullen we u op dat moment ook verder informeren.

We vragen ook nu weer flexibiliteit en creativiteit van zowel leerlingen en ouders als van onze medewerkers. Samen kunnen we ervoor zorgen dat leerlingen, ondanks de situatie, een kans krijgen om een diploma te behalen.

Team TCPL

Updates TCPL ivm Corona virus
Direct naar