De zak-slaagregeling VMBO d.d. 8 april 2020

De zak-slaagregeling VMBO d.d. 8 april 2020

Betreft:           De zak-slaagregeling VMBO volgens het servicedocument van het Ministerie van OCW d.d. 8 april 2020 Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerling, Bij deze lichten wij jullie in over de zak-slaagregeling voor schooljaar 2019-2020. Na het afronden van je...
De zak-slaagregeling VMBO d.d. 8 april 2020

Voortgang Schoolexamen (PTA) TCPL

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen klas 4, Voor klas 4 TCPL geldt dat het afmaken van het PTA (cijfers in SOM) met ingang van komende week zal doorgaan voor een aantal praktijkopdrachten. Dit betekent dat de leerlingen die opdrachten op school komen maken...
De zak-slaagregeling VMBO d.d. 8 april 2020

Centrale examens afgelast, schoolexamens worden leidend

Beste ouders/verzorgers en leerlingen, Zoals aangekondigd door minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs vervallen alle centrale examens dit schooljaar. Op basis van de resultaten van de schoolexamens wordt bepaald of leerlingen een diploma behalen. Voor het...
De zak-slaagregeling VMBO d.d. 8 april 2020

TCPL leerjaar 4 geen afname proefwerken/SE toetsen wk13

Beste ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en docenten, Naar aanleiding van de persconferentie van de regering hebben de besturen besloten de afronding van de schoolexamens, het PTA (de punten in SOM) uit te stellen . TCPL heeft besloten deze week geen...
Examenreglement 2019-2020

Examenreglement 2019-2020

Het examenreglement is gebaseerd op de wet. Besturen SVO|PL en Emmacollege hebben dat voor hun leerlingen vastgesteld. De inhoud is dezelfde, de vorm is alleen anders. Examenreglement Emma: Examenreglement-Emma-basis-kader Download PDF Examenreglement SVO|PL:...
Updates TCPL ivm Corona virus
Direct naar