Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,

In de komende periode staan er voor ons en de leerlingen een aantal belangrijke momenten gepland.

Zondag 25 november is de open dag van het VMBO en ook die van het MBO vinden op 25 november en 24 november plaats. Zie https://openmboweekend.nl/  (Hierover bent u reeds eerder geïnformeerd via het bij ons bekende mailadres.) Het lijkt ons van belang dat de open dag(en) van het MBO zeker door onze vierdejaars leerlingen bezocht wordt.

Donderdag 29 november komt de onderbouw van de BcPL scholen, net als uw zoon of dochter één dan wel twee jaar geleden, snuffelen op TCPL. Dat betekent dat de lessen voor uw zoon of dochter niet kunnen doorgaan. De leerlingen die voor assistentie gevraagd zijn, zien we natuurlijk graag.
Let wel dat de stage van klas 4 gewoon door gaat!

Dinsdag 4 december komt ’s middag de onderbouw van Emma snuffelen. Ook nu is het gevolg dat de lessen voor de middag uitvallen en de stage gewoon door gaat!

Maandag 10 december start de proefwerkweek voor praktijk en overige vakken.

Het is van belang om SOMToday goed te volgen, wij publiceren hier de lesroosters van de leerlingen en plaatsen hier ook de toetsen voor de toetsweek.

Maandag 17 december/dinsdag 18 december en woensdag 19 december vergadert het team over de punten en bieden we leerlingen die ziek waren alsnog de kans om toetsen of praktijkopdrachten in het halen. (Docenten maken die afspraken!)

Donderdag 20 december sluiten we het kalenderjaar met een kerst/mentoractiviteit.

Vrijdag 21 december zijn de leerlingen vrij.

 

Mocht er vragen over blijven, dan kunnen deze aan de mentor gesteld worden.

 

Met vriendelijke groet,

Team TCPL

Direct naar