Aan:     De ouder(s)/verzorger(s)
en leerlingen van klas 3 Techniekcollege

Heerlen, 20 maart 2020

Onderwerp: voortgang

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen klas 3, 

We hebben van het ministerie de opdracht ons te concentreren op de vierdejaars leerlingen, maar voor de derdejaars proberen we natuurlijk ook zo goed mogelijk ons best te doen.
Veel leerlingen zijn heel actief met hun docenten aan het mailen/bellen/chatten. Prima!

 • In SOM worden met een weekrooster per vak thuiswerkopdrachten geplaatst.
 • Vragen hierover en inleveren kan per mail bij de docent van dat vak.
  Per mail kan ook uitleg gevraagd worden aan de docenten!
 • Mentoren nemen wekelijks contact op per telefoon of mail.
 • Wij volgen de veiligheidsrichtlijnen vanuit het ministerie en RIVM.
 • Ouder(s)/verzorger(s) wordt dringend verzocht de leerling, zoals gebruikelijk, voor 8:30 op de betreffende dag af te melden als de leerling ziek is. De school wordt geacht dit bij te houden.
  • Mochten er van jullie kant vragen zijn, neem dan s.v.p. contact op met de mentor.
 • Alle mededelingen worden steeds op de website geplaatst en ontvangen jullie (ouder en leerling) via het bij schoolbekende mailadres. Voor leerlingen is dat het mailadres: svleerlingnummer@arcuscollege.nl Hierop kunnen zij inloggen via www.tcpl.nl dan de knop leerling en daaronder inloggen e-mail account. Gebruikersnaam en wachtwoord zijn: svleerlingnummer@arcuscollege.nl en het wachtwoord is hetzelfde als zij gebruiken bij het inloggen op een computer op school. 

 

 • Hulp bij het inloggen op de mail kan op school gegeven worden. Wij zijn voor een afspraak daarover bereikbaar op 088 0272600
 • Geplande ouderavonden gaan voorlopig niet door!
 • Het zoeken naar een stageplaats is nog steeds van belang! Als we dan weer naar school mogen, is dit de periode van de praktijkexamens en zijn alle praktijklokalen hierdoor bezet.

Ten slotte willen wij jullie hartelijk bedanken voor de medewerking en wensen wij jullie succes, sterkte en een goede gezondheid toe.

 

Teamleiding en team TCPL

Direct naar